Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

I. Загальні положення

Професійна спілка працівників охорони здоров'я України (далі – «Профспілка») – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільній основі за родом професійної діяльності, навчання працівників медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ, організацій, підприємств, пов’язаних з охороною здоров’я, незалежно від форм власності, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, а також студентів вищих та учнів середніх навчальних медичних закладів для консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів членів «Профспілки».

Івано-Франківська обласна організація «Профспілки» працівників охорони здоров'я (далі – «Облпрофорганізація») – об’єднання за територіальною ознакою первинних профспілкових організацій Івано-Франківської області для представництва і захисту інтересів членів «Профспілки» в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, об'єднаннях роботодавців на виконання вимог Статуту «Профспілки» та цього Положення.

«Облпрофорганізація» має статус обласної, поширює свою діяльність на територію Івано-Франківської області.

«Облпрофорганізація» як організаційна ланка «Профспілки» діє на засадах солідарності з усіма профспілками та профспілковими об’єднаннями України відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів України та нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною національного законодавства України та на підставі Статуту «Профспілки» та цього Положення.

«Облпрофорганізація» будує відносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на принципах самостійності, рівності, соціального партнерства, гласності та законності.

Повна назва «Облпрофорганізації» – Івано-Франківська обласна організація Професійної спілки працівників охорони здоров'я України.

Юридична адреса виборного органу – Президії Івано-Франківської обласної організації Професійної спілки працівників охорони здоров'я України є місто Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 47 (3-й поверх).