Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

II. Мета і завдання «Облпрофорганізації»

 Метою діяльності«Облпрофорганізації» є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів «Профспілки» в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних судових установах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена «Профспілки» на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів. 

Для досягнення своєї мети «Облпрофорганізація» через свої виборні органи:

 • захищає право членів «Профспілки» на працю,пенсійне забезпечення та соціальне страхування, вносить пропозиції щодо розроблення та здійснення державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, соціального захисту громадян;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм охорони праці; 
 • вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв рівня життя, прожиткового мінімуму, розміру заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівникам галузі, стипендій студентам навчальних закладів; 
 • бере участь в укладенні колективних договорів (угоди) з роботодавцями, органами місцевого самоврядування та домагається їх виконання; 
 • бере участь в укладанні Галузевої угоди; 
 • бере участь у вирішенні колективних трудових конфліктів, використовує для захисту прав і інтересів членів «Профспілки» всі передбачені законом засоби: звернення, мітинги, маніфестації, акції протесту, в тому числі страйки, як крайній засіб розв'язання колективних трудових конфліктів; 
 • співпрацює з комісіями та депутатами Верховної Ради України, місцевих Рад народних депутатів Львівської області, підтримує кандидатів у депутати, які поділяють позицію «Профспілки»; 
 • бере участь у реалізації молодіжної політики, захисті соціально-економічних і духовних прав та інтересів студентської, працюючої молоді, приділяє увагу проблемам жінок, сприяє забезпеченню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; 
 • надає безкоштовну правову допомогу членам профспілки, представляє їхні інтереси при реалізації конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів; 
 • організовує і здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги; 
 • сприяє організації проведення періодичних медичних оглядів членів профспілки, здійснює заходи по оздоровленню і відпочинку їх та членів їх сімей. Бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових Рад закладів охорони здоров'я та санаторно-курортних установ, в розвитку масової фізичної культури, спорту; 
 • надає первинним організаціям «Облпрофорганізації», членам «Профспілки» методичну, правову, матеріальну допомогу, регулярно інформує їх про свою діяльність, в тому числі через власні друковані засоби масової інформації. 
 • бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення в галузі, пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілки, які вивільняються внаслідок реорганізації або ліквідації підприємств, закладів, установ, організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість. 

Члени виборних органів «Облпрофорганізації», а також повноважні представники цих органів мають право:

 • безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени «Профспілки»  
 • вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
 • безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;; 
 • перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують; 
 • розміщувати інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місця х
 • перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.