Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

III. Принципи діяльності «Облпрофорганізації»

 «Облпрофорганізація» здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами: 

  • законності;
  • добровільного вступу в «Профспілку» і виходу із неї; 
  • самостійності організаційних ланок «Профспілки», їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань; 
  • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами «Профспілки»; 
  • гласності в діяльності всіх організаційних ланок «Профспілки» і їх виборних органів; 
  • колегіальності в прийнятті рішень усіма організаційними ланками і виборними органами «Профспілки» та персональної відповідальності за їх виконання; 
  • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена «Профспілки» на захист, роз'яснення своєї позиції, права внесення її на повторний розгляд; 
  • виконання рішень вищих органів «Профспілки», прийнятих в межах їх компетенції у відповідності з Статутом «Профспілки» та цим Положенням; 
  • солідарності і єдності дій всіх організаційних ланок і органів «Профспілки» в реалізації статутних цілей і завдань. 

«Облпрофорганізація» має право на добровільних засадах входити з іншими профспілковими організаціями в об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з профорганізаціями, об'єднаннями профспілок на інших засадах, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність та статус юридичної особи.

«Облпрофорганізація» виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілковими організаціями інших країн, їх об'єднаннями, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, що об'єднують працівників охорони здоров'я.

«Облпрофорганізація» відповідно до своїх цілей і завдань має право вступати до міжнародних профспілкових організацій, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співпрацювати з профспілковими організаціями інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

На виконання своїх завдань та повноважень, у відповідності до чинного законодавства, «Облпрофорганізація» має право займатися видавничою діяльністю , засновувати власні друковані засоби масової інформації.