Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

  Дайджест

  Приймальня голови молодіжної ради

XII. Прова «Облпрофорганізації» як юридичної особи

«Облпрофорганізація» є юридичною особою, здійснює свої повноваження, набуває цивільних прав і зобов'язань через виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм цим Положенням та законодавством України.

«Облпрофорганізація» є юридичною особою від дня проведення легалізації у порядку, встановленому актами чинного законодавства України, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати у суді, арбітражному суді, третейському суді.

«Облпрофорганізація» здійснює свою діяльність у відповідності до вимог актів чинного законодавства України, Статуту «Профспілки», цього Положення.

«Облпрофорганізація» відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке їй належить.

«Облпрофорганізація» не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, як і держава не несе відповідальності по зобов’язаннях «Облпрофорганізації».

«Облпрофорганізація» не несе відповідальності по зобов’язаннях профспілкових організацій, що є організаційними ланками «Облпрофорганізації», членів «Профспілки», як і профспілкові організації, члени «Профспілки» не несуть відповідальності по зобов’язаннях «Облпрофорганізації».

Профспілкові організації, що є організаційними ланками «Облпрофорганізації» відповідають за своїми зобов’язаннями в межах власного майна.

«Облпрофорганізація» є власником майна, переданих їй профспілковими організаціями, членами «Профспілки», одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених актами чинного законодавства України. Повноваження «Облпрофорганізації» як власника здійснює голова «Облпрофорганізації».

«Облпрофорганізація» має право створювати на території України та за її межами підприємства, установи, організації входити в об’єднання відповідно до чинного законодавства України.

Створені «Облпрофорганізацією» підприємства, установи, організації можуть бути наділені основними фондами та оборотними засобами, які є власністю цих підприємств, установ, організацій у відповідності до вимог установчих документів. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, яких затверджує Президія «Облпрофорганізації».

«Облпрофорганізація» має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків, символіку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, а також інші реквізити. Зразок печатки, штампу «Облпрофорганізації» затверджується Центральним комітетом «Профспілки».

Зразки печаток, штампів первинних профспілкових організацій, що є організаційними ланками «Облпрофорганізації» затверджуються за рішенням президії обласного комітету «Облпрофорганізації».